Tuff ledarskapsträning

Vi gör arbetsplatser bättre. Vi tar grupper, avdelningar eller hela verksamheter från icke-fungerande till fungerande på kort tid. Om arbetsplatsen redan fungerar hjälper vi till att ta samarbetet till nya höjder genom att införa feedbackkultur och förändra arbetssättet till mer involverande och medarbetarorienterat.

Arbetsklimat som fungerar kännetecknas av trygghet, öppenhet och rak, ärlig och respektfull kommunikation. Vi vet hur man får till det i praktiken oavsett vilket utgångsläget är.

Vi är kända för att våra insatser ger konkreta resultat, det är det våra kunder uppskattar allra mest. Cheferna som tränar med oss blir bättre. Arbetsklimaten skiftar från dåligt till fungerande på kort tid. Verksamhetsmålen uppnås genom det förbättrade samarbetet. Vi har massor med exempel på arbetsplatser som blivit dramatiskt bättre och vi tar ofta betalt resultatbaserat.

För att åstadkomma detta har vi egenutvecklade, beprövade metoder, skickliga ledarskapstränare och angreppssätt som utvecklar ledarskapsförmågor hos alla medarbetare.

Tuff ledarskapsträning håller kurser och seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan 2015 håller vi även öppna kurser i Amsterdam, Helsingfors och Barcelona.

Välkommen till Tuff Ledarskapsträning

Tuff ledarskapsträning

Östgötagatan 16
116 25 Stockholm

Tel: 08-446 16 20

info@tuffledarskapstraning.se
www.tuffledarskapstraning.se

Dela:

Våra kurser


Tuff ledarskapsträning – Steg 1 - att leda individer

 Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas som chef och ledare, oavsett om du är ny i din ledarroll eller mer senior och erfaren.

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Tuff ledarskapsträning – Steg 2 - att leda grupper

Drömmer du om en grupp som är självgående och tar eget ansvar? Nyckel till det finns hos dig – hur du förhåller dig och hur du kommunicerar avgör om din ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


The Human Element - fokus på dig, 5 dagar som förändrar

The Human Element är en utbildning som den amerikanske psykologen Will Schutz skapade efter att ha påvisat att öppenhet och självkänsla är avgörande för att grupper ska fungera.

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm

Sök efter Utbildningar & Events

Tuff nyhetsbrev

LinkedIn
Facebook