Företagsanpassad utbildning

Kort om: Styrelsearbete för HR – Bli certifierad styrelseledamot!

Längd:
2 dagar
Plats/Ort:
Stockholm
Datum:
Kostnad:
14 300 kr för medlemmar i Sveriges HR Förening, 17 900 kr för icke-medlemmar

Styrelsearbete för HR – Bli certifierad styrelseledamot!

Målgrupp och förkunskaper:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med HR på högre nivå och kanske redan är styrelseledamot, eller på annat sätt har en relation till styrelsearbete. Utbildningen är grundläggande och vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte både med kurskamraterna och med erfarna lärare och styrelseproffs.

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap genom att du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter som vi sedan tillsammans diskuterar.

Under utbildningen går vi även igenom:
Rätt styrning - det du behöver veta om bolagsstyrning
Sveriges aktiebolagslag, nya svensk koden för bolagsstyrning och andra länders bolagsstyrning
Rollfördelningen ägare – styrelse – VD
Rätt bemanning – valberedningen och styrelsens sammansättning
Rätt inriktning - styrelsens förmåga att förstå sin roll och fokusera på rätt frågor
Rätt arbetssätt – styrelsearbetets struktur och processbeskrivning runt styrelsesammanträdet
Metoder för utvärdering av styrelser

Efter utbildningen:
Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov för att erhålla Styrelseakademiens certifikat i grundläggande styrelsearbete – en kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter. 

 

Facilitator: Christer Ridström 

Christer är styrelseledamot i StyrelseAkademien Stockholm samt utbildningsansvarig i StyrelseAkademien Sverige. Han är en av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare i styrelseutbildningen Rätt Fokus, och som den sanne entreprenören han är, initiativtagare till flera andra utbildningar och arrangemang inom StyrelseAkademien och andra utbildningsinstitutioner. 

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events