Företagsanpassad utbildning

Kort om: Själv- och medledarskap

Längd:
1 dag
Plats/Ort:
Stockholm
Datum:
Stockholm
14 November 2017
Stockholm
Kostnad:
5 000 kr för medlemmar Sveriges HR Förening, 6 000 kr för icke-medlemmar

Själv- och medledarskap

Känner du till hur du kan rikta din uppmärksamhet för att få mer energi? Vet du hur du föredrar att hantera information och på vilka grunder du bedömer informationen? Hur kan din relation till dig själv och omvärlden förbättras genom frigjord energi och ökade resurser?


Utbildningen baseras på C.G Jungs typologi som bidrar till både självinsikt och insikten om att olikheter mellan individer är viktiga att förstå när man ska jobba ihop för att tillsammans skapa bättre resultat. Detta kan uppnås genom att du i högre grad förstår dig själv och andra, nyttjar dina egna och andras resurser mer effektivt och lär dig hur du kan frigöra mer av din energi.


Under utbildningen jobbar vi med: 
• Din personlighetstyp, dina styrkor, svagheter och utmaningar 
• Din personlighetstyp i förhållande till andra 
• Ditt sätt att kommunicera 
• Ditt sätt att reagera och agera 
• Egen reflektion och handlingsplan

Efter utbildningen kommer du ha ökad självkännedom om:
Vart du fyller på din energi och hur du gör det
Typ av information du uppmärksammar
Hur du föredrar att fatta beslut 
Hur du förhåller dig till omvärlden
Ditt beteendemönster och dina reaktioner 
Din kommunikationsstil och lärostil

Detta kommer bidra till att du och ditt team kan jobba mer effektivt tillsammans, förbättrad kommunikation och konflikthantering, samt ökad chefs- och ledningsgrupps- och karriärutveckling.

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events