Företagsanpassad utbildning

Kort om: Kriskommunikation för en sund organisation

Längd:
4 h
Plats/Ort:
Stockholm
Kostnad:
4500 kr ex moms icke-medlemmar / 3600 kr ex moms medlemmar

Kriskommunikation för en sund organisation

Genom att skapa en sund organisationskultur som tål intern och extern granskning, där varumärkeslöften och värderingar omsätts i praktiken, skapar du också ett förtroende i organisationen. Under en kris sätts ryktet, ledarskapet och internkommunikationen på prov, och inte minst HR som stöd- och styrfunktion. Den här utbildningen ger dig svar på hur du arbetar internt för att förebygga och hantera kriser, samt vilken roll HR-funktionen har i en effektiv krisorganisation. När chefer och medarbetare drabbas av rädsla eller panik och går in i försvar, är det HR-funktionens roll att stå stadigt.

 

HR bör därför betraktas som ett strategiskt viktigt perspektiv inte endast i ordinarie verksamhet, utan även under ett eskalerande krisläge. Målet med den här utbildningen är att du redan dagen efter ska kunna vidta konkreta åtgärder som förbättrar krisrutinerna och som sätter HR-perspektivet högre upp på agendan.

 

Under utbildningen pratar vi bland annat om:

 

  • HR-funktionens roll i en effektiv krisorganisation

  • Så sätter du samman en krisgrupp med tydliga mandat och roller

  • När krisen kommer – så arbetar du internt

  • Så undviker du förtroendekriser – krishanteringens grunder och framgångsfaktorer

 

Jeanette Fors-Andrée är en av Sveriges mest anlitade krishanterare, medietränare och medierådgivare. Hon har arbetat med förtroendekriser i 13 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser och mediala granskningar. Idag är hon rådgivare i egen verksamhet. Närmast kommer hon från en unik roll inom Svenskt Näringsliv där hon dagligen lotsade företag och ledningsgrupper genom förtroendekriser och förhindrade eller dämpade mediedrev.

 

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events