Företagsanpassad utbildning

Kort om: Kompetensbaserad rekrytering – för ökad hållbarhet och genomslagskraft!

Längd:
1 dag
Plats/Ort:
Stockholm
Datum:
Stockholm
10 Oktober 2017
Stockholm
Kostnad:
5 500 kr för medlemmar i Sveriges HR Förening, 6 900 kr för icke-medlemmar

Kompetensbaserad rekrytering – för ökad hållbarhet och genomslagskraft!

Rekryteringsansvariga står i nuläget inför enorma utmaningar med att bedöma kompetensen hos kandidater som blir allt bättre i sina jobbansökningar med frisserade CV:n och delvis spelade beteenden. Utmaningen blir än större med fler och fler mellanchefer som tar utökat HR-ansvar vid rekryteringar utan att ha tillräcklig kompetens. Detta kan leda till att magkänslan får styra bedömningen och att en tydlig och utförlig kravprofil lätt uteblir. Utan den evidensbaserade kravprofilen som grund för rekryteringen ökar risken lätt för att urvalstester missbrukas eller används slentrianmässigt.

Fokus under utbildningen ligger på att ge dig grundläggande kunskaper i hur man tar fram en kompetensbaserad kravprofil och arbetar professionellt med urval:
• Kompetensbaserad kravprofil: Att koppla kravprofilen till kritiska beteenden med stark förankring i tjänstens faktiska utmaningar samt att lära sig översätta önskade resultat till mätbara beteenden.
• Kompetensbaserat urval: Att mäta dessa kritiska beteenden på olika sätt, bland annat genom kompetensbaserad intervjuteknik och dess kopplingar till Big Five / Femfaktormodellen.

Efter utbildningen: 
Deltagandet i utbildningen resulterar i ett diplom i ”Kompetensbaserad rekrytering” 
• Kompetensbaserad kravprofil 
• Kompetensbaserad intervju 
• Femfaktormodellen / Big Five och kopplingar till kompetens och grunden för professionell personbedömning 
• Underlag för att bedöma olika urvalstesters påverkan på rekryteringen, välja ”rätt” sorts urvalstest 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterande chef, HR- chef eller HR Business Partner. 

 

 

 

 

 

 

Michael Wiander är grundare av och VD för Accelerating och utbildar inom intervjuteknik och kompetensbedömning. Han har 10 års erfarenhet av urvalstester med över 250 genomförda personbedömningar. Michael är med medgrundare till och Business Partner med urvalstestföretaget HUCAMA. Han har en Ek Mag från Stockholms universitet och är även elitspelare i schack. Michaels specialistområden är assessment och arbetspsykologisk testning.

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events