HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Sveriges HR-förening

Sveriges HR-förening

I en föränderlig tid med global konkurrens och ständiga krav på effektivisering inom samtliga sektorer blir personalen varje organisations dyrbaraste tillgång och viktigaste investering.

Vi vet att organisationer med effektiva HR-processer ger rätt förutsättningar till framgång. För oss är det således självklart att HR ska finnas representerat i lednings- och styrgrupper. Sveriges HR Förening erbjuder därför kompetensutveckling. Vi behandlar och bevakar samtliga frågor inom HR och ledarskap och vi ser det som vår utmaning att alltid ligga i framkant i strävan mot utveckling. Ta del av vårt breda utbildningsutbud nedan.

Sveriges HR Förening är en yrkesförening för alla som arbetar med personal- och ledarskapsfrågor. Vi är ett aktivt nätverk som består av ca 7000 medlemmar, merparten yrkesverksamma men också studerande inom området. Vår verksamhet sker huvudsakligen på lokal nivå, i aktiva nätverk över hela Sverige.

För mer information om Sveriges HR Förening eller våra utbildningar, kontakta oss via intresseanmälan.Tips! Kika på videon längst ned på sidan för att få höra vad andra tycker om våra utbildningar.

 

 

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Dela:

Våra kurser


Strategisk lönebildning

Strategisk lönebildning

Kursledare: Ann-Marie Strandell

Lönebildning spelar en stor roll i verksamhetens övergripande resultat. Under den här endagsutbildningen kommer du få ökade kunskaper om hur lönebildning bidrar till lönsamhet och ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Professionell coaching som verktyg för organisationsutveckling

Professionell coaching som verktyg för organisationsutveckling

Utvärderingar visar att chefer och medarbetare på alla nivåer tar större ansvar för sig själva, sitt uppdrag och sina relationer när de bemöts med ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Själv- och medledarskap

En viktig egenskap att besitta i syfte att vara en effektiv medledare eller ledare är att kunna leda sig själv. Denna utbildning ger dig ökad självinsikt och insikt i olika ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Göteborg


Själv- och medledarskap

En viktig egenskap att besitta i syfte att vara en effektiv medledare eller ledare är att kunna leda sig själv. Denna utbildning ger dig ökad självinsikt och insikt i olika ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Utveckla strategier för att leda och hantera förändring

Förändring är en oundviklig och ständigt pågående process, inte minst i en organisation. Men hur reagerar och agerar människor på förändring? Hur reagerar du? Organisationsförändringar som genomförs utan kunskap om ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Feedback – Yes!

Tänk om det fanns ett sätt som gjorde det lättare att nå fram till andra. Ett sätt som inte bara gjorde det enklare att snabbt hamna rätt, utan även att ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Göteborg


Feedback – Yes!

Tänk om det fanns ett sätt som gjorde det lättare att nå fram till andra. Ett sätt som inte bara gjorde det enklare att snabbt hamna rätt, utan även att ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Kriskommunikation för en sund organisation

Vad händer i din verksamhet när förtroendekrisen uppstår? Vad händer när ledningen agerar på ett sätt som strider mot organisationens kärnvärden eller om en olycka inträffar på arbetsplatsen? Dessa är ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar

Inget är roligare än att jobba med människor. Men vilka regler finns egentligen? Och hur påverkar de vad du kan göra och hur du kan göra det?

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar

Inget är roligare än att jobba med människor. Men vilka regler finns egentligen? Och hur påverkar de vad du kan göra och hur du kan göra det?

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Verksam intern kommunikation

Varför händer det ingenting trots att vi har informerat? Varför får vi aldrig veta något? Räcker det inte med en artikel på intranätet? Ska jag kanske skicka ett mejl?

Är ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Kompetensbaserad rekrytering – för ökad hållbarhet och genomslagskraft!

Att rekrytera utan att förlita sig på magkänslan är viktigt och att felrekrytera vill man ju inte, men hur gör man en kompetensbaserad rekrytering som får genomslagskraft i verksamheten och vilka verktyg går det att använda?

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Styrelsearbete för HR – Bli certifierad styrelseledamot!

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för en verksamhets utveckling, oavsett storlek, bransch eller organisationsform. Det här är utbildningen för dig som arbetar med strategisk HR på ledningsnivå och ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


HR-ekonomi - värdet av motiverade medarbetare

Lönsamhet & Nyckeltal – HR på ekonomiska

 

HR-arbetet handlar till stor del om att förvalta investeringen i personal så framgångsrikt som möjligt. Det är medarbetarna, deras kompetens och agerande ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Boost your HR English!

This specialist English language workshop is designed for HR professionals working within large or small organisations. The workshop concentrates on developing the language skills required for presenting, describing and discussing ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Lär dig koppla organisationskulturen till verksamhetsstrategin!

Lär dig koppla organisationskulturen till verksamhetsstrategin!

 

Många HR-funktioner förstår och vet vikten av att jobba med sin organisationskultur. Men få HR-funktioner upplever att de har förmågan att koppla detta ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Unika möten med unika människor! - om att bemöta personer med funktionsnedsättning!

Alla människor uppskattar ett trevligt och vänligt bemötande. Ibland blir bemötandefrågorna extra viktiga. Det gäller i mötet med personer med funktionsnedsättningar. Föreläsarna tar dig med in i deras värld, de ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Mångfald som konkurrenskraft

25% av Sveriges befolkning någon form av invandrarbakgrund. Det är starkt heterogena grupper med egna konsumtionsmönster, behov, livsstil och attityder. Ofta med lägre kännedom kring svenska företag och varumärken. Dessutom ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm


Vägen till att bli en attraktivare arbetsgivare

I teorin är det enkelt… Satsa på att bli en attraktiv arbetsgivare, få rätt personer att söka sig till organisationen, få dem att stanna - bli framgångsrik. Verkligheten ser något annorlunda ...

Läs mer Anmäl dig
Plats: Stockholm och Göteborg

Sök efter Utbildningar & Events

Facebook
Twitter